Home - Girls's Name - L - Larana

Girls name -
Larana

Meaning:

Sea bird

Derivation:

Laranah, Larane, Larann, Laranna, Larannah, Laranne

Origins:

Latin

Mail to a Friend