Home - Girls's Name - S - Sadhana

Girls name -
Sadhana

Meaning:

Devoted.

Derivation:

Sadhanah, Sadhanna, Sadhannah

Origins:

Hindi

Mail to a Friend