Home - Girls's Name - S - Santa

Girls name -
Santa

Meaning:

Saint

Derivation:

Sainta, Saintah, Santah, Saynta, Sayntah

Origins:

Latin

Mail to a Friend