Home - Girls's Name - D - Dashiki

Girls name -
Dashiki

Meaning:

African skirt.

Derivation:

Dashi, Dashia, Dashika, Dashka, Desheka, Deshiki

Origins:

Swahili

Mail to a Friend


    [recaptcha class:send-to-friend-captcha]