Home - Girls's Name - G - Glennis

Girls name -
Glennis

Meaning:

From the valley. a feminine form of glen.

Derivation:

Genda, Glenice, Glenicia, Glenis, Glenna, Glenne, Glennys, Glenys

Origins:

Irish

Mail to a Friend